فارسی
Tuesday 20 November 2018
Professors of Law department

   

 

   Dr. Fatemeh Pourmasjedian

  Field of study: Private law
  Academic rank: assistant professor
  Phone number: 88058901
  Extension: 2068

  Email address: fmasjedian@alzahra.ac.ir

   


  Dr. Latifeh Hosseini

  Field of study: International law
  Academic rank: assistant professor
  Phone number:
  Extension:

  Email address: latifehhosseini@gmail.com 
   
 

  Dr. Khalil Shahnaee  

  Field of study: law
  Academic rank: assistant professor
  Phone number: 85692886
  Extension: 2886

  Email address: kh.shahnaee@alzahra.ac.ir

   
 

  Dr. Khadijeh Mozafari
 
(head of department)

  Field of study: private law
  Academic rank: assistant professor
  Phone number: 85692369
  Extension: 2369

  Email address: kh.mozafari@alzahra.ac.ir

   

  Dr. Elahe Marandi

  Field of study:  law
  Academic rank: assistant professor
  Phone number: 
  Extension: 

  Email address: e.marandi@alzahra.ac.ir

 
   
 
 
   
 
 
   
   
 
 
   
 
 

 

   


 

دی ان ان evoq